MEMBER

4年次生

石橋 克之

名前

石橋 克之 ISHIBASHI KATSUYUKI

学年

4年次生

ポジション

FW

出身チーム

立正大学淞南高校

今シーズンの
意気込み

悔いのない一年にする